Allmänna Villkor

I allmänhet

Digitala medieprojekt ("www.italygiftsdirect.se") äger och driver denna webbplats. Detta dokument styr ditt förhållande till ("www.italygiftsdirect.se"). Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och tjänster som finns tillgängliga via denna webbplats (tillsammans "tjänsterna") är föremål för följande villkor, villkor och meddelanden ("användarvillkoren"). Genom att använda tjänsterna godkänner du alla användarvillkoren, som kan uppdateras av oss då och då. Du bör kontrollera denna sida regelbundet för att ta del av eventuella ändringar vi har gjort i användarvillkoren.

Tillgång till denna webbplats är tillåten tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsterna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om denna webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar eller hela denna webbplats.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser ("länkade webbplatser"), som inte drivs av www.italygiftsdirect.se. www.italygiftsdirect.se har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem. Din användning av de länkade webbplatserna kommer att omfattas av villkoren för användning och tjänster som finns på varje sådan webbplats.

Sekretessmeddelande

Vår integritetspolicy, som beskriver hur vi kommer att använda din information, finns här. Genom att använda denna webbplats samtycker du till den behandling som beskrivs där och garanterar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt.

Förbud

Du får inte missbruka denna webbplats. Du kommer inte att: begå eller uppmuntra ett brott; överföra eller distribuera ett virus, trojan, mask, logikbomb eller annat material som är skadligt, tekniskt skadligt, i strid med förtroende eller på något sätt stötande eller obscent; hacka in någon aspekt av tjänsten; korrupta data; orsaka irritation för andra användare; kränka rättigheterna för någon annan persons äganderätt; skicka oönskat reklam eller reklammaterial, vanligtvis kallat "skräppost"; eller försöka påverka prestanda eller funktionalitet för datoranläggningar eller åtkomst via denna webbplats. Att bryta mot denna bestämmelse skulle utgöra ett brott och www.italygiftsdirect.se kommer att rapportera alla sådana överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet för dem.

Vi är inte ansvariga för förlust eller skada orsakad av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat skyddsmaterial på grund av din användning av denna webbplats eller till din nedladdning av material som publiceras på det, eller på någon webbplats som är länkad till det.

Immateriell egendom, programvara och innehåll

De immateriella rättigheterna i all programvara och allt innehåll (inklusive fotografiska bilder) som görs tillgängliga för dig på eller via denna webbplats förblir tillhör italianshoppingarcade eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls av www.italygiftsdirect.se och dess licensgivare. Du får lagra, skriva ut och visa innehållet som tillhandahålls enbart för eget personligt bruk. Du har inte tillåtelse att publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera, i något format, något av innehållet eller kopiorna av det innehåll som levereras till dig eller som visas på denna webbplats, och du får inte heller använda sådant innehåll i samband med något företag eller kommersiellt företag.

Försäljningsvillkor

Genom att göra en beställning erbjuder du att köpa en produkt på följande villkor. Alla beställningar är beroende av tillgänglighet och bekräftelse av orderpriset.

Expeditionstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och med förbehåll för eventuella förseningar till följd av förseningar i posten eller force majeure som vi inte ansvarar för.

www.italygiftsdirect.se förbehåller sig rätten att vägra varje begäran från dig. Om din beställning accepteras kommer vi att informera dig via e-post. När du gör en beställning förbinder du dig att alla uppgifter som du ger oss är sanna och korrekta, att du är en auktoriserad användare av det kredit- eller betalkort som användes för att göra din beställning och att det finns tillräckligt med medel för att täcka kostnaden för varorna. Kostnaderna för produkter och tjänster kan variera. Alla annonserade priser kan komma att ändras.

(a) Vårt kontrakt
När du gör en beställning kommer du att få ett bekräftelsemeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning: detta e-postmeddelande kommer bara att vara ett bekräftelse och kommer inte att utgöra godkännande av din beställning. Ett avtal mellan oss kommer inte att bildas förrän vi skickar en bekräftelse via e-post till att varorna som du beställt har skickats till dig. Endast de varor som anges i bekräftelsemeddelandet som skickades vid tidpunkten för avsändningen inkluderas i avtalet.

(b) Prissättning och tillgänglighet
Medan vi försöker se till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta kan fel uppstå. Om vi ​​upptäcker ett fel i priset på varor som du har beställt kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller annullera den. Om vi ​​inte kan kontakta dig behandlar vi beställningen som annullerad. Om du avbokar och redan har betalat för varorna får du full återbetalning.

Leveranskostnader debiteras dessutom; sådana tilläggskostnader visas tydligt där det är tillämpligt och ingår i den slutliga totalkostnaden för din beställning.

(c) Betalning
Betalningar hanteras säkert av Paypal. Betalningen kommer att göras till Digital Media Projects.

Ansvarsfriskrivning

Materialet som visas på denna webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier avseende dess noggrannhet. Om inte annat uttryckligen anges i den utsträckning det är tillåtet enligt lag www.italygiftsdirect.se och dess leverantörer, utesluter innehållsleverantörer och annonsörer härmed uttryckligen alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna antydas av lagar, gemensam lag eller lagen om eget kapital och ska inte hållas ansvariga för skador överhuvudtaget, inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta, speciella, följd-, bestraffnings- eller tillfälliga skador, eller skador för förlust av användning, vinst, data eller andra immateriella tillgångar, skada på goodwill eller rykte, eller kostnaden för upphandling av ersättningsvaror och tjänster som uppstår på grund av eller relaterad till användning, oförmåga att använda, prestanda eller misslyckanden på denna webbplats eller de länkade webbplatserna och allt material som publiceras där, oavsett om sådana skador kan förutses eller uppstå i avtal, skadeståndsansvar, rättvisa, återbetalning, enligt lag, enligt vanligt lag eller på annat sätt. Detta påverkar inte www.italygiftsdirect.se's ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet, bedräglig felaktig framställning, felaktig framställning av ett grundläggande ärende eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Länkar till den här webbplatsen

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att du föreslår någon form av förening , godkännande eller godkännande från vår sida om ingen finns. Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig. Denna webbplats får inte inramas på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av denna webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länktillstånd utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning beträffande äganderätt till varumärken, bilder av personligheter och tredje parts upphovsrätt

Förutom där det uttryckligen anges motsatsen är alla personer (inklusive deras namn och bilder), tredjepartsvarumärken och innehåll, tjänster och / eller platser som visas på denna webbplats på inget sätt associerade, länkade eller anslutna till www.italygiftsdirect.se och dig bör inte förlita sig på förekomsten av en sådan koppling eller anslutning. Alla varumärken / namn som visas på denna webbplats ägs av respektive varumärkesägare. När ett varumärke eller varumärke hänvisas till används det enbart för att beskriva eller identifiera produkterna och tjänsterna och är inte på något sätt ett påstående om att sådana produkter eller tjänster är godkända av eller kopplade till www.italygiftsdirect.se.

Skadestånd

Du samtycker till att skada, försvara och hålla skadelös www.italygiftsdirect.se, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och dotterbolag, från alla tredje parts anspråk, ansvar, skadestånd och / eller kostnader (inklusive men inte begränsat till, juridiska avgifter) som härrör från din användning av denna webbplats eller ditt brott mot användarvillkoren.

Variation

www.italygiftsdirect.se har rätt att efter eget gottfinnande när som helst och utan föregående meddelande ändra, ta bort eller ändra tjänsterna och / eller någon sida på denna webbplats.

Ogiltighet

Om någon del av användarvillkoren inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) kommer verkställbarheten av någon annan del av användarvillkoren inte att påverkas av alla andra klausuler som återstår i full kraft. Så långt det är möjligt där någon klausul / delklausul eller del av en klausul / delklausul kan brytas för att göra den återstående delen giltig, ska klausulen tolkas därefter. Alternativt godkänner du att klausulen ska rättas och tolkas på ett sådant sätt att det liknar den ursprungliga betydelsen av klausulen / underklausulen som är tillåten enligt lag.

Klagomål

Vi använder ett klagomålshanteringsförfarande som vi kommer att använda för att lösa tvister när de först uppstår. Vänligen meddela oss om du har några klagomål eller kommentarer.

Leveranser

Varje leverans måste undertecknas och beroende på plats kan vissa lokala skatter tillkomma. Om en leverans inte har undertecknats och följaktligen returneras till oss av kuriren, kommer vi att återbetala inköpspriset minus de totala fraktkostnaderna och eventuell importavgift som ska betalas vid återkomsten till Italien.

Returer och skadade produkter

Om en produkt tas emot skadad, vänligen informera oss omedelbart och skicka en beskrivning och fotografier av skadan. Vi kommer att ordna med att den skadade produkten hämtas av våra kurirer och tillhandahåller en ersättningsartikel utan extra kostnad.

Vi accepterar andra returnerade produkter förutsatt att vi får information inom sju dagar efter mottagandet. Vi kommer att ordna med att produkten hämtas av våra kurirer, och förutsatt att vi får produkten oanvänd och i originalförpackningen återbetalar vi hela värdet av beställningen exklusive frakt och eventuella ytterligare importskatt.

Om dessa villkor är uppfyllda och du vill returnera, vänligen meddela oss via e-post på info@italygiftsdirect.se, packa produkten noggrant i originalförpackningen och märk den med följande adress:

Digital Media Projects
Contrada Rosa 68
85044
Lauria PZ
Italia

Avstående

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder, har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och åtgärder i andra situationer där du bryter mot dessa villkor.

Hela avtalet

Ovanstående användarvillkor utgör parternas hela avtal och ersätter alla föregående och samtida avtal mellan dig och www.italygiftsdirect.se.

Varje avstående från någon bestämmelse i användarvillkoren kommer endast att gälla om det är skriftligt och undertecknat av en direktör på www.italygiftsdirect.se.

Uppåtpil